Lennart Byks minne

Många har frågat om en möjlighet att donera till Lennart Byks – z”l – minne. Vi har därför diskuterat med familjen Byk om de har något speciellt syfte eller ändamål att donera till, och det snabba och raka svaret var ”till Adat Jisrael”. Synagogan var fullständigt central i Lennarts liv, det vet alla som kände honom.

Styrelsen i Adat Jisrael har därför beslutat att låta samtliga donationer till Lennarts minne gå till Adat Jisraels barn- och ungdomsverksamhet, för att på så sätt bidra till att vår Synagoga kan fortleva med nya medlemmar i många år till.

Vi vill därför uppmana alla som önskar donera pengar till Lennarts minne, att göra era insättningar på Adat Jisraels konto och att märka insättningarna med “Lennart Byk” eller “till Lennart Byks minne” e likn. Styrelsen kommer fortlöpande att rapportera om dessa donationer, så att det är klart för alla hur donationerna utvecklas.

Adat Jisrael; Styrelsen

Donationer mottages tacksamt till Bankgiro 35 74 59-7

 

Lennart Byk z”l om synagogans historia.

Lennart Byk_historia