Visning av synagogan

Vår vackra synagoga erbjuder visningar för intresserade grupper, skolklasser och liknande, till en kostnad av 1.500 kronor. En visning tar 1 – 1 1/2 timme och det går att mejla synagogan.sodermalm@gmail.com om önskemål om datum och tid – eller ringa 070 – 496 48 33. Vi har också uppskattade visningar på distans, genom t ex Zoom. Välkomna!
adat-jisrael3

Synagogan Adat Jisrael

Sedan 1917 har den traditionella synagogan Adat Jisrael legat ett par stenkast ovanför Slussen. Många infödda stockholmare i kvarteren runt omkring är, trots det, okunniga om att det gamla huset inrymmer en synagoga.
   I synagogan Adat Jisrael (på svenska Israels Församling) är det G-dstjänster varje vardag och i högsta grad på sabbaten, samt under de stora judiska helgerna, då lokalen fylls upp. Då, som nu, är synagogan mötesplatsen för många av Stockholms traditionella judar, ofta med rötter i Östeuropa. På senare tid kommer även judar från Israel, som vuxit upp i sefardiska familjer (d v s judar med ursprung i Nordafrika eller Mellanöstern) och idag är vår synagoga den mest aktiva i Norden.
   De judar som i slutet av 1800-talet flydde från förtryck och fattigdom i Tsarryssland kom att hitta sina hem i arbetarkvarteren på Söder. Och i samma områden fick många av flyktingarna efter andra världskrigets fasor sina första hem.
   I synagogan Adat Jisrael kunde man återfinna känslan av det som nu var borta; atmosfären från små synagogor som kanske legat i en rysk, polsk, ungersk eller rumänsk by. Man samspråkade på jiddisch och gudstjänsten hölls på det sätt man var van vid. Där fanns heller ingen orgel som i den stora synagogan på Wahrendorffsgatan, dit de mer emanciperade svensk-judiska släkterna gick. Judar som nog många av ”söderjudarna” då betraktade som mer svenska än judiska.
   Idag finns inte dessa kulturella och geografiska gränser kvar, men traditionerna lever vidare i våra lokaler. De sitter i synagogans väggar och hos barn, barnbarn och barnbarnsbarn till dessa immigranter och flyktingar.
   Att göra ett besök i Adat Jisrael är inte bara en lektion i judendomens innersta väsen, utan även en kulturhistorisk återkoppling till en värld som inte finns kvar i dagens Östeuropa. Men trots att få känner till vår synagoga lever den vidare vid en av Söders smala gator.

 

broschyr

Adat Jisrael i litteraturen

Leif Zern, teaterkritiker och författare beskriver sina minnen av Adat Jisrael i boken ”Kaddish på motorcykel”.
”Jag trivdes där inne i den trånga vestibulen. Det var en annan värld och den var min också. Sommaren trängde aldrig hit in. Vintern ångade av värme från elementen. Årstiderna gick upp i varandra och fick tiden att stå stilla, full av hemligheter och minnen som letade sig tillbaka till historien, till exotiska länder och städer som vi aldrig fick läsa om i skolan”.

Per Ahlmark, f d vice statsminister och ledare för Folkpartiet. Riksdagsledamot åren 1967 – 1979.
”Hundra meter från vårt hem låg den ortodoxa synagogan.
På sensommaren 1945 började jag skolan. Minst två gånger varje dag måste jag då, mellan sex och tolv års ålder, ha passerat synagogan, utan att någon berättade för mig att männi¬skorna där själva hade levt under hotet om utplåning. Åtskilliga av dem var säkert överlevande från Förintelsen.”

Stieg Larsson, författaren av Millenniumtrilogin om ett hemligt möte mellan judiska kommissarien Jan Bublanski och Dragan Armanskij:
”Klockan var strax efter åtta på lördagskvällen då Dragan Armanskij lämnade kontoret och promenerade till Söderförsamlingens synagoga. Han knackade på, presenterade sig och blev insläppt av rabbinen själv.”

Till Adat Jisrael kommer både yngre och äldre kvinnor och män.
Vi träffas på vardagsmorgnar och har gudstjänst i en dryg timme för att sedan ta en gemensam frukost. Den mest besökta dagen är ju självklart Sabbaten, på lördagar och vid de judiska helgdagarna.

Synagogan är inte bara en mötesplats för böner utan också en läroplats.
Tillsammans med rabbinen studerar vi flera gånger varje vecka, Torah och de judiska texterna.

Vi erbjuder efter överenskommelse, att visa synagogan för intresserade grupper.
Det brukar ta cirka 1 – 1,5 timme.

Med vänlig hälsning,

Synagogan Adat Jisrael