Мы рады объявить начало работы с переводом нашей странички на русский язык, приветствуя всех русско-говорящих евреев Стокгольма (и не только)! Добро пожаловать!

Judiska församlingen och Adat Israel Inbjuder alla 60+:are till en gemensam: Shabat Shuva måltid den 7 september i Adat Israel i direkt anslutning efter kidush Det blir god mat, sånger och trevlig stämning, tillsammans med familjen rabbin Horden och kantor …

Shabat Shuva måltid Läs mer »